Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Digwyddiad

Cydbwyso risg, hawliau a chyfrifoldebau mewn gofal cymdeithasol plant

20 - 28 Ionawr 2020 , 9.30am-2pm
Cymru gyfan
Arolygiaeth Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cadw cydbwysedd rhwng risg, hawliau a chyfrifoldebau yn sail i ddull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i wasanaethau gofal cymdeithasol plant.

Bydd y digwyddiadau hyn yn helpu ymarferwyr i archwilio, rhannu a dysgu sut y gallwn ni newid, gyrru a gwella canlyniadau i blant.

Bydd y digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar gydbwyso hawliau, cyfrifoldebau a risg mewn perthynas â dau faes o fewn gofal cymdeithasol plant:

  • sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i weithredu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau i sicrhau lleoliadau priodol ar gyfer plant
  • sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i weithredu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau i ddefnyddio a chymhwyso ymarfer ac ymchwil ar sail tystiolaeth.

Am fwy o wybodaeth neu i fwcio lle ar un o'r digwyddiadau: