Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Digwyddiad

Coffi@Cwtsh

Dyddiad: 29 Medi 2021 , 2pm
Lleoliad: Zoom
Sefydliad: Gofal Cymdeithasol Cymru, Age Cymru a'r Coleg Nyrsio Brenhinol

Beth yw Coffi@Cwtsh?

Cyfarfodydd ar-lein bob pythefnos ar gyfer rheolwyr cartrefi gofal yw Coffi@Cwtsh, lle gallwch chi gysylltu â rheolwyr cartrefi gofal eraill ledled Cymru.

Rydyn ni’n gwybod pa mor anodd yw hi i ddod o hyd i amser, felly rydyn ni’n newid y Cwtsh i’w gwneud hi’n haws i chi ymuno â ni pan allwch chi. O 29 Medi, byddwn ni’n agor ein hystafell goffi ar-lein bob pythefnos lle gallwch chi alw heibio a rhannu syniadau.

Ar gyfer pwy mae Coffi@Cwtsh?

Mae’r Cwtsh ar gyfer unrhyw un sydd â rôl reoli, gan gynnwys dirprwy reolwyr ac arweinwyr a rheolwyr nyrsio clinigol.

Sut alla i gofrestru a dysgu mwy?

Cofrestrwch ar gyfer ein cyfarfod nesaf ar 29 Medi.

Os hoffech chi gael sgwrs i ddysgu mwy, rhowch e-bost i ni ar lles@gofalcymdeithasol.cymru neu anfonwch neges destun at 07780 993649.