Jump to content
Cefnogi staff niwroamrywiol
Digwyddiad

Cefnogi staff niwroamrywiol

Dyddiad
6 Mawrth 2024, 11am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni'n cynnal sesiwn i'ch helpu i ddeall sut y gallai niwroamrywiaeth effeithio ar eich staff, a sut y gallwch chi helpu'ch tîm i ffynnu mewn gwaith a gwella llesiant.

Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cael ei chyflwyno gan rywun sy'n niwroamrywiol ac sydd wedi gweithio yn y maes gofal ers dros 25 mlynedd.

Cynnwys y sesiwn

Yn ystod y sesiwn hon, byddwch yn:

  • cael trosolwg byr o ADHD, awtistiaeth a dyslecsia
  • dysgu am gryfderau'r cyflyrau hyn a'r rhwystrau posibl i lwyddiant yn y gwaith
  • trafod y pwnc gyda gweithwyr proffesiynol eraill yn eich maes
  • derbyn gwybodaeth am y camau nesaf y gallech eu cymryd i gefnogi pobl niwroamrywiol yn eich gweithlu.

I bwy mae'r sesiwn hon

Mae'r sesiwn hon ar gyfer rheolwyr ac arweinwyr tîm sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol oedolion a phlant, gan gynnwys:

  • lleoliadau preswyl (oedolion a phlant)
  • gofal cartref
  • blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae.