Jump to content
Cefnogi ein gilydd yn ddiogel: gweithdy ymarfer empathi tosturiol
Digwyddiad

Cefnogi ein gilydd yn ddiogel: gweithdy ymarfer empathi tosturiol

Dyddiad
13 Mawrth 2024, 1pm i 4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Happy Headwork

Rydyn ni'n cynnal cyfres o weithdai gyda Happy Headwork i'ch helpu i ddatblygu llesiant a gwydnwch yn eich sefydliad.

Am fwy o wybodaeth am y gweithdai, ewch i adran newyddion ein gwefan.

Cynnwys y sesiwn

Yn y sesiwn hon, byddwch chi'n:

 • dod i nabod arwyddion a symptomau straen ar ein cyrff, ein meddwl a'n hymddygiad
 • dysgu sut mae straen yn cael ei gyfathrebu drwy gydnabod patrymau meddwl negyddol
 • dysgu am sut i ddefnyddio empathi tosturiol mewn bywyd bob dydd, gan gynnwys:
  • cydnabod galluoedd a chyfyngiadau
  • creu lle am gefnogaeth
  • gwrando'n astud
  • gofyn cwestiynau sy'n canolbwyntion ar atebion
  • derbyn taflenni ac adnoddau i'ch helpu i gefnogi llesiant a gwydnwch yn eich tîm.

Bydd y sesiwn yn:

 • defnyddio seicoleg sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 • edrych ar drawma
 • canolbwyntio ar atebion ac nid problemau
 • cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol a lle i chi feddwl am eich gwaith a'r hyn yr ydych wedi'i ddysgu.

Gallwch ddefnyddio'r sesiwn hon tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

I bwy mae'r sesiwn hon

Mae'r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un sy'n rheoli timau ym maes gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant.