Jump to content
Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: datblygiad plentyn uwch

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: datblygiad plentyn uwch

Dyddiad
24 Ionawr 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Online
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Bydd y sesiwn hon yn adeiladu ar gynnwys y sesiwn gyntaf, gan archwilio pwysigrwydd creu amgylcheddau a pherthnasoedd effeithiol i gefnogi datblygiad cadarnhaol plant.

Bydd dull ymarferol yma, gydag enghreifftiau o ymyriadau ar gyfer hyrwyddo amgylcheddau cyfannol a meddylgar lle mae plant yn ffynnu.