Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Gellir atal person cofrestredig dros dro o'r Gofrestr wrth i ni ymchwilio i honiadau neu bryderon nad ydynt wedi'u profi eto. Bydd y person cofrestredig yn cael ei atal dros dro os oes angen, er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig. Gelwir yr ataliadau hyn yn orchmynion atal dros dro. Mae ataliad dros dro yn golygu na all y person cofrestredig weithio mewn rol gofal cymdeithasol a rheoleiddir yng Nghymru.

Ni all y cyfnod penodol ar gyfer gorchmynion atal dros dro fod yn fwy na 18 mis. Rhaid adolygu pob gorchymyn atal dros dro bob 6 mis.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
John Anderson
Rhif cofrestru:
W/1121385
Cyflogwr:
Yn flaenorol Coal Industry Social Welfare Organisation
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Ataliedig o:
19/01/2021
Atal hyd nes:
18/07/2022
Enw:
Sarah-Jane Badrock
Rhif cofrestru:
W/5030177
Cyflogwr:
Yn flaenorol Pembrokeshire Care Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
26/11/2020
Atal hyd nes:
25/05/2022
Enw:
Sian Bedford
Rhif cofrestru:
W/5033630
Cyflogwr:
Yn flaenorol Care Dom Care Limited.
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
15/03/2022
Atal hyd nes:
14/09/2023
Enw:
Joanne Beedham
Rhif cofrestru:
W/5050405
Cyflogwr:
Yn flaenorol Voyage Care, Wrexham
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
16/11/2021
Atal hyd nes:
15/05/2023
Enw:
Luke Beynon
Rhif cofrestru:
W/5014546
Cyflogwr:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Port Talbot
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
11/08/2021
Atal hyd nes:
10/02/2023
Enw:
Karl Blackwell
Rhif cofrestru:
W/5007835
Cyflogwr:
n/a
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Ataliedig o:
19/11/21
Atal hyd nes:
18/05/23
1 o 12