Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gellir atal person cofrestredig dros dro o'r Gofrestr wrth i ni ymchwilio i honiadau neu bryderon nad ydynt wedi'u profi eto. Bydd y person cofrestredig yn cael ei atal dros dro os oes angen, er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig. Gelwir yr ataliadau hyn yn orchmynion atal dros dro. Mae ataliad dros dro yn golygu na all y person cofrestredig weithio mewn rol gofal cymdeithasol a rheoleiddir yng Nghymru.

Ni all y cyfnod penodol ar gyfer gorchmynion atal dros dro fod yn fwy na 18 mis. Rhaid adolygu pob gorchymyn atal dros dro bob 6 mis.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Thomas Adams
Rhif cofrestru:
W/5008717
Cyflogwr:
Gynt Crystal Care Solutions Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
21/04/2020
Atal hyd nes:
13/10/2022
Enw:
John Anderson
Rhif cofrestru:
W/1121385
Cyflogwr:
Gynt Coal Industry Social Welfare Organisation
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Ataliedig o:
19/01/2021
Atal hyd nes:
18/07/2022
Enw:
Paulina Andrzejczak
Rhif cofrestru:
W/5018707
Cyflogwr:
Gynt Pobl Care and Support
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
09/02/2021
Atal hyd nes:
08/08/2022
Enw:
Sarah-Jane Badrock
Rhif cofrestru:
W/5030177
Cyflogwr:
Gynt Pembrokeshire Care Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
26/11/2020
Atal hyd nes:
25/05/2022
Enw:
Joanne Beedham
Rhif cofrestru:
W/5050405
Cyflogwr:
Gynt Voyage Care, Wrexham
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
16/11/2021
Atal hyd nes:
15/05/2023
Enw:
Janet Ann Bell
Rhif cofrestru:
W/5040477
Cyflogwr:
Gynt Right at Home Swansea (bellach wedi'i ddiddymu)
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
01/11/2021
Atal hyd nes:
30/04/2023
1 o 13