Jump to content
Pobl cofrestredig sydd wedi eu hatal dros dro

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Gweler yr holl bobl cofrestredig sydd wedi’u hatal dros dro o’r Gofrestr.

Gallwn atal person cofrestredig dros dro o’r Gofrestr, wrth i ni ymchwilio i honiadau neu bryderon. Mae’r rhain yn cael eu galw’n orchmynion atal dros dro. Ni all person cofrestredig weithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru o dan orchymyn atal dros dro.

Rhaid i orchmynion dros dro gael eu hadolygu bob chwe mis ac ni allant fod yn hirach na 18 mis oni bai bod y Tribiwnlys Safonau Gofal yn eu hymestyn.