Jump to content
Stephen Griffiths

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Math o wrandawiad
Addasrwydd i Ymarfer