Jump to content
Sean Wharton
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Cofrestru Amodol wedi'i ymestyn tan 09/12/2022
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol National Fostering Group
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer - Adolygiad

Decision summary

Gwnaeth Panel Addasrwydd I Ymarfer adolygu Gorchymyn Cofrestru Amodol a osodwyd ar gofrestriad Sean Robert Wharton ym mis Ebrill 2020.

Canfu’r Panel fod addasrwydd presennol Sean Robert Wharton i ymarfer yn parhau i fod yn amharedig ac ymestynnodd y Gorchymyn Cofrestru Amodol a oedd i ddod i ben ym mis Awst 2022 am 4 mis ychwanegol.

Mae gan Sean Robert Wharton yr hawl i apelio i’r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Yn dilyn gwrandawiad Addasrwydd i Ymarfer a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2020, canfuwyd bod amhariad ar addasrwydd i ymarfer Sean Wharton a gosodwyd Gorchymyn Cofrestru Amodol. Ers hynny mae'r gorchymyn wedi'i adolygu a'i ymestyn a dyma'r adolygiad cyfredol o'r Gorchymyn Cofrestru Amodol.