Jump to content
Sean Wharton
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Roedd y Gorchymyn Cofrestru Amodol wedi amrywio ac wedi ymestyn tan 09/04/2022
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Yn flaenorol National Fostering Group
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Decision summary

Eisteddodd Panel Adolygu Addasrwydd i Ymarfer (y panel) o bell ar 5 Mawrth 2021, i adolygu'r amodau a osodwyd yn y gwrandawiad Addasrwydd i Ymarfer a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2020.

Canfu'r panel fod addasrwydd presennol i ymarfer Sean Wharton yn dal i fod yn anaddas ac mi wnaeth y panel amrywio'r amodau cyfredol ac ymestyn y gorchymyn am 12 mis arall.

Mae'r amodau (wedi'u crynhoi) yn ei gwneud yn ofynnol i Mr Wharton:

* hysbysu darpar gyflogwyr o'i orchymyn amodau cofrestru.

* hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru am unrhyw gyflogaeth yn y dyfodol o fewn gwaith cymdeithasol.

* hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru am unrhyw achos disgyblu.

* pan gyflogir, i’w barhau i fod o dan oruchwyliaeth rheolwr tîm, gyda cyfarfodydd goruchwylio ar gyfnodau penodol a chynnwys penodol.

* anfon copïau o gofnodion goruchwylio i Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae gan Mr Wharton yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau’r panel ar gael ar gais ysgrifenedig.

Crynodeb o honiadau

Mae'r gwrandawiad hwn i adolygu Cofrestriad Amodol a roddwyd ar gofrestriad Mr Wharton ym mis Mawrth 2020