Jump to content
Mark Richard Bradley
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Math o wrandawiad
Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gorchymyn Dileu

Cynhaliwyd y gwrandawiad ym mhreifat felly ni chaiff y rhesymau eu cyhoeddi