Jump to content
Lance Ronald Scheurer
Rhannu
Rôl cofrestredig
Domiciliary Care Worker
Canlyniad
Diddymu trwy gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Mears Care
Math o wrandawiad
N/A

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

  • Mae Mr Lance Ronald Scheurer ('Mr Scheurer) wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru fel Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant a Gweithiwr Gofal Cartref.
  • Fe'i cyflogwyd gan Mears Care ar 23 Medi 2019 fel Goruchwyliwr Maes Gofal Cartref (Swyddog Ymweld)

Honiad

Tra roedd wedi'i gofrestru fel Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant ac fel Gweithiwr Gofal Cartref ac yn cael ei gyflogi gan Mears Care:

(1) Ar 18 Medi 2019 fe wnaethoch geisio cymryd eiddo sy'n perthyn i Unigolyn A

  • Ar 18 Medi 2019, wrth ofalu am ddefnyddiwr gwasanaeth unigol yn ei chartref, cafodd Mr Scheurer ei ddal ar gamera fideo yn mynd drwy bocedi cot a oedd yn perthyn i'r defnyddiwr gwasanaeth.
  • Ar 23 Medi 2019, cafodd Mr Scheurer ei gyfweld gan ei gyflogwr. Bryd hynny, rhoddodd eglurhad ei fod wedi sylwai ar bryf cop ar y cotiau wrth adael yr eiddo. Dywedodd hefyd ei fod wedi brwsio'r cotiau gan fod yna we pry cop arnynt a'i fod wedi gosod hances yn ôl yn un o'r pocedi. Ni dderbyniwyd yr eglurhad a chafodd Mr Scheurer ei ddiswyddo o'i gyflogaeth.

(2) Roedd eich ymddygiad yng nghyhuddiad 1 yn anonest

  • Mae Mr Scheurer yn cyfaddef bod ei ymddygiad yng nghyhuddiad 1 yn anonest.
  • Mae Mr Scheurer yn cadarnhau ei gytundeb i'r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn.
  • Mae Mr Scheurer yn cadarnhau nad yw’n bwriadu gweithio mewn unrhyw swydd yn y dyfodol a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei gofrestru gan GCC a'i fod yn dymuno i'w enw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2020. Paratowyd y datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt at y diben hwnnw.
  • Os, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddo, bydd Mr Scheurer yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae'n cydnabod y bydd GCC yn ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.

Crynodeb o honiadau

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.