Jump to content
Kathleen Duffy
Rhannu
Rôl cofrestredig
Rheolwr Cartrefi Gofal Oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno LL30 1BB
Cyflogwr
Gynt Rebba Care Ltd
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan dyma oedd iaith y grandawiad.