Jump to content
Jasmine Thomas
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Ni chanfuwyd nam ar hyn o bryd - rhoddwyd cyngor
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Orbis Education and Training Ltd
Math o wrandawiad
Addasrwydd i Ymarfer

Decision summary

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod yr honiad o anfon recordiad llais o natur fygythiol, gan gynnwys y defnydd o iaith fygythiol yn portreadu gweithredoedd o drais, at aelod o'r cyhoedd wedi ei brofi yn erbyn Ms Thomas, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel nad oedd amhariad ar addasrwydd presennol Ms Thomas i ymarfer a chyhoeddodd gyngor. Mae hyn yn golygu y gall Ms Thomas barhau i weithio fel gweithiwr gofal cartref.

Mae gan Ms Thomas yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

-