Jump to content
Debra Lloyd
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl Plant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Beaufort Park Hotel, Mold, Flintshire CH7 6RQ
Cyflogwr
Gynt Keys Group
Math o wrandawiad
Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o honiadau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma fydd iaith y gwrandawiad