Jump to content
Chike Pericles Udeogu
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Novotel Schooner Way Caerdydd CF10 4RT
Cyflogwr
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer