Jump to content
Caroline Anne Mottram

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Venue Cymru
Cyflogwr
Gynt Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer