Jump to content
Andrea Lloyd
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn atal am un blwyddyn 15/07/21 - 14/7/22. Adolygwyd hyn ar 27/06/2022 a’i ymestyn i 13/10/2022.
Lleoliad
Gwrandawiad preifat yw hwn
Cyflogwr
Yn flaenorol Pembrokeshire County Council
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

-