Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Enw:

Susan West

Rhif cofrestru:
W/5000362
Dyddiad:
16/07/2019 - 18/07/2019
Amser:
9.30yb
Gweithiwr gofal cymdeithasol
Gorchymyn dileu
The Beaufort Park Hotel and Conference Centre, Mold, Flintshire, CH7 6RQ
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Addasrwydd i ymarfer

Cyhuddiadau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar ffeithiau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Penderfuniad ar anaddasrwydd

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar gosb

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad