Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Enw:

Rachel Halliday

Rhif cofrestru:
W/1079645
Dyddiad:
01/07/2019 - 02/07/2019
Amser:
9.30
Gweithwryr cymdeithasol
Gorchymyn cofrestri ag amodau
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street CF10 1EW
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Addasrwydd i ymarfer

Datganiad ffeithiau cytûn

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar anaddasrwydd

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad


Penderfyniad ar warediad

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad