Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Enw:

Devena Haskell

Rhif cofrestru:
W/5000990
Dyddiad:
26/06/2019 - 28/06/2019
Amser:
9.30
Rheolwr gofal catref
Gorchymyn Dileu
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Cardiff CF10 1EW
Gynt Ty Fi Direct Care (Sir Gaerfyrddyn)
Addasrwydd i ymarfer

Cyhuddiadau

Mae’r cyhuddiadau ar gael yn Saesneg yn unig gan mai dyma fydd iaith y gwrandawiad.

Penderfyniad ar ffeithiau


Gweler y rhesymau yn yr adran Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad.

Penderfyniad ar anaddasrwydd

Gweler y rhesymau yn yr adran Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad.

Penderfyniad ar Warediad

Gweler y rhesymau yn yr adran Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad.