Ffioedd cofrestru
Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gwneud cais i gofrestru dalu ffi gwneud cais. Mae cofrestriad yn para am hyd at dair blynedd ond mae'n rhaid i chi dalu ffi bob blwyddyn. Ar ddiwedd y tair blynedd byddwch yn cael eich gwahodd i adnewyddu eich cofrestriad. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am eich ffi ymlaen llaw, bydd y swm yn cael ei ddangos yn eich cyfrif GCCarlein pan fydd angen ei dalu.

Ffioedd o fis Ebrill 2019

Gweithiwr cymdeithasol:

 • Cais ac adnewyddu – £60
 • Cais gan weithwyr â chymwysterau tramor a dim llythyr dilysu – £350
 • Ffi flynyddol – £60
 • Dychwelyd i ymarfer – £200 sydd yn cael ei dalu yn ychwanegol i'r ffi cais.

Rheolwr gofal cymdeithasol:

 • Cais ac adnewyddu – £60
 • Ffi flynyddol – £60

Gweithiwr gofal cymdeithasol:

 • Cais – £20
 • Ffi flynyddol – £20

Myfyrwyr gwaith cymdeithasol:

 • Cais – £15
 • Ffi flynyddol – £15

Gweithiwr gofal cartref:

 • Cais £20

Nid ydym yn ad-dalu ffioedd am gais i gofrestru sy'n anghyflawn neu'n cael ei wrthod neu am benderfynu gadael y Gofrestr.  

Cynydd ffioedd o fis Ebrill 2020

Mae'r ffioedd canlynol yn berthnasol i gofrestru ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol. Caiff hyn ei nodi yn atodlen 3 o Reolau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cofrestru).

Gweithiwr cymdeithasol (ffioedd cais, adnewyddu a blynyddol)

 • 2020/21: £70
 • 2021/22: £80

Gweithiwr cymdeithasol – nid yw wedi cymhwyso yn y DU: cais

 • 2019/22: £350 yn ogystal â ffi ychwanegol o £200 am brawf doniau os yw’r ymgeisydd yn gofyn

Rheolwr gofal cymdeithasol (ffioedd cais, adnewyddu a blynyddol)

 • 2020/21: £70
 • 2021/22: £80

Gweithiwr gofal preswyl i blant (ffioedd cais, adnewyddu a blynyddol)

 • 2020/21: £25
 • 2021/22: £30

Gweithiwr gofal cymdeithasol (ffioedd cais, adnewyddu a blynyddol)

 • 2020/21: £25
 • 2021/22: £30

Myfyriwr gwaith cymdeithasol (ffioedd cais a blynyddol)

 • 2020/21: £15
 • 2021/22: £15

Dychwelyd i ymarfer 

 • 2020/22: £200

Sut i dalu

Byddwn yn rhoi gwybod i chi o leiaf 28 diwrnod cyn dyddiad talu'r ffi flynyddol.

Debyd Uniongyrchol

Dyma'r ffordd haws a mwyaf diogel o dalu ffioedd. Gallwch ei sefydlu drwy eich cyfrif GCCarlein. Unwaith y bydd Debyd Uniongyrchol wedi'i sefydlu byddwn yn cysylltu â'ch banc yn uniongyrchol i gael eich ffioedd. 

Os byddwch yn newid eich cyfrif banc bydd angen i chi sefydlu cyfarwyddyd trosglwyddo gyda'ch banc neu Ddebyd Uniongyrchol newydd gyda ni.

Caiff pob Debyd Uniongyrchol ei ddiogelu gan y Warant Debyd Uniongyrchol. Unwaith y mae'r Debyd Uniongyrchol wedi'i sefydlu ar eich cyfrif bydd yn ein galluogi i ofyn am eich ffioedd blynyddol neu adnewyddu yn uniongyrchol gan eich banc.

Pan fyddwch yn gadael y gofrestr bydd y Debyd Uniongyrchol yn cael ei gau'n awtomatig.

Cerdyn credyd neu ddebyd

Gallwch dalu â cherdyn credyd neu ddebyd drwy eich cyfrif GCCarlein.

Hawlio treth yn ôl

Os ydych yn talu treth yn y DU, gallwch hawlio rhyddhad treth ar eich ffioedd cofrestru, neu bethau eraill mae angen i chi prynu ar gyfer gwaith, fel gwisgoedd a chostau teithio.

Talu heb gyfrif banc yn y DU

Gallwch drosglwyddo arian yn uniongyrchol o'ch cyfrif y tu allan i'r DU gan ddefnyddio system SWIFT.

Rhowch yr wybodaeth hon i'ch banc:

 • Rhif IBAN: IBANGB61BARC20182740923893
 • Cod adnabod y banc: BARCGB22

Er mwyn i ni allu gweld pwy sydd wedi talu, dywedwch wrth eich banc am ddefnyddio eich enw llawn a'ch dyddiad geni fel y cyfeirnod ar gyfer y taliad.

Mae'n rhaid i unrhyw daliadau a godir gan y banc am wneud taliad SWIFT gael eu talu gennych chi. Os yw eich banc yn codi tâl, sicrhewch fod unrhyw gostau SWIFT a'r ffi lawn am gofrestru'n mynd i mewn i'n cyfrif ni.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 05 Ebrill 2019