Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Cymwysterau sydd eu hangen

Gwybodaeth am y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gofrestru a beth sy’n rhaid i chi ei wneud i gofrestru os nad oes gennych y cymhwyster sydd ei angen.

Gweithiwr cymdeithasol

Cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cofrestru fel gweithiwr cymdeithasol

Gwasanaeth gwirio cymhwyster gwaith cymdeithasol

Rydym yn cynnig gwasanaeth gwirio cymhwyster sy’n gwirio unrhyw gymhwyster cymeradwy mewn gwaith cymdeithasol a ddyfarnwyd yng Nghymru (gan gynnwys cymwysterau cyn y Radd Gwaith Cymdeithasol).

Gallwch ofyn am lythyr unigryw sy’n dangos:

  • y cymhwyster a gafwyd
  • dyddiad cymhwyso
  • sefydliad hyfforddi a fynychwyd
  • enw’r person a dderbyniodd y dyfarniad.

Noder y canlynol

  • gall y gwasanaeth hwn gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith
  • dim ond at y sawl a gafodd y cymhwyster y gallwn ni anfon llythyrau gwirio
  • mae angen caniatâd ysgrifenedig arnom i anfon y llythyr at gyflogwr neu asiantaeth gyflogaeth
  • nid yw’r llythyr gwirio yn brawf o bwy ydych chi
  • nid yw’r llythyr yn brawf bod person yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig
  • mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i wirio’r manylion hyn.

Os ydych eisiau derbyn llythyr gwirio ar gyfer cymhwyster a ddyfarnwyd yng Nghymru, dylech gwblhau’r ffurflen gais am lythyr gwirio isod a’i hanfon atom mewn e-bost i cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru.

Gweithiwr gofal cartref

Mae tair ffordd o gofrestru cyn bod cofrestru’n orfodol i weithwyr gofal cartref o fis Ebrill 2020 ymlaen.

1. Cofrestru gyda chymhwyster

Ar gyfer gweithwyr sydd â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn gofal iechyd a chymdeithasol (Diploma, FfCCh neu NVQ) neu gyfwerth

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud:

2. Cofrestru â phrofiad os nad oes gennych y cymhwyster gofynnol

Ar gyfer gweithwyr sydd wedi gweithio am dair o’r pum mlynedd diwethaf fel gweithwyr gofal cartref ond nad oes ganddynt gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn erbyn y cymwyseddau gofynnol ac yn darparu datganiad wedi’i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferydd cyfreithlon, diogel ac effeithiol.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud:

3. Cofrestru os nad oes gennych gymhwyster na'r profiad gofynnol

Ar gyfer gweithwyr nad oes ganddynt y cymwysterau uchod ac nad ydynt wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref am dair o’r pum mlynedd diwethaf.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud:

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.