GCCarlein yw ein porth arlein diogel mae'n eich galluogi chi i gyfathrebu gyda ni. Gall ei ddefnyddio ar gyfrifiadur personol, llechen neu ffôn clyfar. Mae'n cael ei ddefnyddio gan ymgeiswyr, pobl gofrestredig, llofnodwyr, arolygwyr AGC ac aelodau o'r Bwrdd.

Mae CGCarlein nawr ar gael i weithwyr gofal cartref ac eraill i gyflwyno cais i gofrestru, yn dilyn diweddariadau TG diweddar.

Os ydych ar y Gofrestr ac eisoes yn defnyddio CGCarlein, byddwch wedi derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i'ch cyfrif.

Rydym yn dal i wneud rhai gwelliannau ac efallai na fydd rhai meysydd yn gweithio yn ôl y disgwyl. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd tra mae'r system yn cael ei huwchraddio.