Skip to main content
Hygyrchedd y safle

GCCarlein yw ein porth arlein diogel mae'n eich galluogi chi i gyfathrebu gyda ni. Gall ei ddefnyddio ar gyfrifiadur personol, llechen neu ffôn clyfar. Mae'n cael ei ddefnyddio gan ymgeiswyr, pobl gofrestredig, llofnodwyr, arolygwyr AGC ac aelodau o'r Bwrdd.


Mae GCCarlein nawr ar gael i weithwyr gofal cartref ac eraill i gyflwyno cais i gofrestru, yn dilyn diweddariadau TG diweddar.

Os ydych ar y Gofrestr ac eisoes yn defnyddio GCCarlein, byddwch wedi derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i'ch cyfrif.

Rydym yn dal i wneud rhai gwelliannau ac efallai na fydd rhai meysydd yn gweithio yn ôl y disgwyl. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd tra mae'r system yn cael ei huwchraddio.

Mewngofnodwch neu creu cyfrif GCCarlein

link icon
App
App cofrestru gofal cymdeithasol

Os nad ydych wedi cofrestru

Gallwch:

 • wneud cais arlein
 • dewis y person i gymeradwyo eich cais arlein
 • talu eich ffi
 • sefydlu Debyd Uniongyrchol
 • uwchlwytho dogfen megis eich tystysgrif cymwysterau wedi'i gwirio.

Os ydych wedi cofrestru

Byddwch wedi derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i'ch cyfrif.

Gallwch:

 • ddiweddaru eich gwybodaeth megis newid cyfeiriad neu fanylion swydd
 • gwneud cais i adnewyddu eich cofrestriad
 • talu eich ffi
 • sefydlu Debyd Uniongyrchol
 • cadw cofnod arlein o'ch hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)
 • gwneud datganiad ynghylch eich cofnod troseddol neu ddisgyblu
 • rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch iechyd sy'n effeithio ar eich gallu i weithio.

Llofnodwyr neu Cyswllt Sefydliad Addysg Uwch

Gallwch:

 • weld ac allgludo rhestr o bobl gofrestredig o eich sefydliad neu sefydliad addysg uwch
 • cymeradwyo ceisiadau arlein i gofrestru neu adnewyddu
 • hysbysu ynghylch newidiadau i'ch llofnodwyr neu sefydliad
 • rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau neu bryderon yn ddiogel.