GCCarlein yw ein porth arlein diogel mae'n eich galluogi chi i gyfathrebu gyda ni. Gall ei ddefnyddio ar gyfrifiadur personol, llechen neu ffôn clyfar. Mae'n cael ei ddefnyddio gan ymgeiswyr, pobl gofrestredig, llofnodwyr, arolygwyr AGC ac aelodau o'r Bwrdd.

Nid yw GCCarlein ar gael

Gan ein bod yn uwchraddio ein systemau TG, ni fyddwn yn gallu prosesu unrhyw geisiadau, cymryd taliadau neu newid eich manylion dros y ffôn.

Os ydych am wneud cais i gofrestru fel gweithiwr gofal cartref, anfonwch ebost atom ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru a byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwch wneud cais.

Disgwylir i'r system fod ar gael yn fuan ar ôl i ni wneud newidiadau terfynol.

Os oes gennych ymholiad brys, anfonwch e-bost at ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru