Rydym yn prynu ystod eang o nwyddau, gwasanaethau a gwaith adeiladu. Mae'r gwariant yn amrywio o symiau mawr i brosiectau bach iawn. Mae'r dudalen hon yn egluro sut rydym yn gwario ein harian. Gall helpu cyflenwyr i ddysgu mwy am gyfleoedd ac i roi cais am waith.

Sut rydym yn gweithio

Rydym yn ceisio cael gwerth am arian. Mae hyn yn golygu cydbwyso ansawdd a chostau dros oes y gwariant.

Hoffwn weithio gyda'n cyflenwyr:

  • mewn awyrgylch agored a gonest
  • gyda disgwyliadau ac amcanion clir
  • gyda safonau clir i bawb.

Proses

Mae'r math, gwerth a chymhlethdod cytundeb yn ein helpu i benderfynu ar y broses dendr. Rydym yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i gyd ar gyfer y broses pwrcasu. Wedyn rydym yn rhoi digon o amser i'r cyflenwyr baratoi eu cais.

Ar gyfer cytundebau o werth mawr neu rai cymhleth, rydym yn annog cyflenwyr i weithio mewn partneriaeth. Mae ceisiadau ar y cyd yn helpu cyflenwyr i fod yn fwy llwyddiannus wrth ennill gwaith.

Lle'n bosibl, rydym eisiau gweithio gyda chyflenwyr lleol a rhai o Gymru. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn hybu busnes lleol, datblygu sgiliau a dod â buddion cymunedol eraill.

Sut rydym yn prynu

Fel arfer rydym yn dilyn y rheolau cystadlu hyn wrth benderfynu ar gytundebau:

  • Dyfynbrisoedd (o dan £5k) – rydym yn gofyn am o leiaf 2 ddyfynbris ysgrifenedig.
  • Dyfynbrisoedd (£5k i £10k) – rydym yn gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig.
  • Tendrau (dros £10k) – rydym yn defnyddio proses tendro fwy ffurfiol.
  • Cytundebau'r Undeb Ewropeaidd (fel arfer dros £112k) – rydym yn rhoi hysbysebion yng Nghylchgrawn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd drwy Sell2Wales.
Sell2Wales

Rydym yn hysbysebu'r rhan fwyaf o'n cyfleoedd am gytundebau ar Sell2Wales.

  • Mae cofrestru ar y wefan yn rhad ac am ddim ac yn hawdd.
  • Bydd Sell2Wales yn e-bostio manylion cyfleoedd atoch chi wrth iddyn nhw godi
Gwasanaeth Pwrcasu Cenedlaethol

We are also signed up to the National Procurement Service.

This helps us access a number of frameworks to find the best available deals.

Cysylltwch â ni 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu help i wneud cais, cysylltwch â'n Swyddog Caffael bethan.roberts@gofalcymdeithasol.cymru neu ar 029 2078 0609.