Dewiswch iaith i ddefnyddio'r wefan.
Select a language to use the website.
Cymraeg English
Hygyrchedd y safle
Dyma ddolenni i wybodaeth am safon y gofal y dylech ei ddisgwyl, gyrfaoedd ym maes gofal a chymorth, a sut i godi pryderon am weithiwr gofal.

Nid yw ein Côd yn gyfrinach

Ydych chi’n gwybod am y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol yng Nghymru?

Mae'r Côd sy’n gosod y safonau ar gyfer pob gweithiwr gofal cymdeithasol, er mwyn i chi gael y gwasanaethau gorau.

Dysgwch am yr hyn mae’r Côd yn ei ddweud, a’r hyn y dylech chi a’ch teulu yn ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol. 

Dysgwch fwy am y Côd Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal?

Efallai bod diddordeb gennych chi mewn edrych ar yrfaoedd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu ofal plant.

Gallwch weld yr hyn mae cyflogwyr yn edrych amdano a’r ffyrdd y gallwch hyfforddi a chymhwyso ar gyfer swyddi gwahanol. Mae hefyd wybodaeth ar y mathau o gymorth ariannol allai fod ar gael i hyfforddi ar gyfer y swyddi o’ch dewis.

Dysgwch fwy am yrfaoedd

Anhapus am eich gofal

Mae’n hanfodol bod gan weithwyr gofal cymdeithasol sy’ wedi cofrestru gyda ni y sgiliau, gwybodaeth a chymeriad i ymarfer yn ddiogel ac effeithiol. Os ydych chi’n teimlo bod gweithwyr cofrestredig sy’n rhoi gofal i chi neu i aelod o’ch teulu ddim yn cyrraedd y safonau gofynnol, gadewch i ni wybod.

Dysgwch fwy am wneud cwyn