Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Mae ein cynllun strategol yn diffinio ein gweledigaeth, pwrpas, amcanion a chanlyniadau am y pum mlynedd nesaf. Mae'n egluro beth fydd yn wahanol, beth a wnawn a sut byddwn yn gweithio.

Nod ein tri blaenoriaeth yw i ddiffinio yr hyn a wnawn. Bydd y blaenoriaethau hyn yn arwain at:

  • canlyniadau gwell i blant ac oedolion sy'n defnyddio gofal a chefnogaeth, eu teuluoedd a'u gofalwyr
  • sicrhau gweithlu medrus o'r radd flaenaf
  • pobl sydd â hyder yn y gweithlu, yn cynnwys gweithlu'r blynyddoedd cynnar, ac yn arweinyddiaeth Gofal Cymdeithasol Cymru

Ategir y cynllun strategol gan gynlluniau busnes blynyddol sy'n nodi blaenoriaethau, adnoddau a chyfrifoldebau yn ogystal â'r dull o fesur ein cynnydd.

Mae'r cynllun busnes yn nodi:

  • ein rhaglenni gwaith
  • ein hamcanion
  • mesurau perfformiad
  • y gyllideb am y flwyddyn.

Daw hyn o'r weledigaeth yn y cynllun strategol. Mae ein Bwrdd a Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r cynllun hwn i fonitro ein perfformiad o ran cyrraedd y targedau a osodwyd.