Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru yn gyhoeddus ac mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu. Yma fe welwch y papurau ar gyfer cyfarfodydd nesaf y Bwrdd.

Manylion y cyfarfodydd nesaf

Dyddiad: 31 Ionawr 2019
Amser: 10:00
Lleoliad: Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Coed Pella, Coed Pella Road, Bae Colwyn, LL29 7EB

Dyddiad: 11 Ebrill 2019
Amser: 10:00
Lleoliad: Swyddfeydd Gofal Cymdeithasol Cymru, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW

Cysylltwch â llinos.bradbury@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech fynychu.