Rydym yn deall bod pobl yn teimlo weithiau nad ydynt yn cael y cymorth cywir. Rydym am wybod er mwyn i ni allu gwella pethau. Rydym hefyd yn hoffi clywed pan ydym yn gwneud pethau'n iawn.

Rydym yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posibl. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fyddwch yn teimlo nad ydych wedi cael eich trin gystal ac y dylech fod wedi cael. Os bydd hyn yn digwydd, rydym am wybod gennych er mwyn gwella ein gwasanaeth.

Dylid cwblhau'r ffurflen cwyno isod os ydych yn anhapus gydag unrhyw wasanaeth, byddwn yn edrych ymhellach i'r gŵyn.

Dychwelwch y ffurflen gwyno at jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru neu drwy bost:

Jeni Meyrick
Swyddog Cwynion 
Gofal Cymdeithasol Cymru
Tŷ Southgate 
Wood Street 
Caerdydd
CF10 1EW

Os yw eich cwyn yn ymwneud â gweithiwr gofal cymdeithasol cofrestredig, ewch at y dudalen Codi pryder.

Canmoliaeth

Pan ydym yn gwneud pethau'n iawn fe hoffem wybod. Mae hyn yn ein helpu i ddysgu a thyfu. Cysylltwch â ni yn jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru neu ar 029 2078 0672.