Rydym yn deall bod pobl yn teimlo weithiau nad ydynt yn cael y cymorth cywir. Rydym am wybod er mwyn i ni allu gwella pethau. Rydym hefyd yn hoffi clywed pan ydym yn gwneud pethau'n iawn.

Cwynion am Ofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posibl. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fyddwch yn teimlo nad ydych wedi cael eich trin gystal ac y dylech fod wedi cael.

Os bydd hyn yn digwydd, rydym am wybod. Rydym am gael y cyfle i unioni'r sefyllfa.

Dylid cwblhau'r ffurflen cwyn isod os ydych yn anhapus gydag unrhyw wasanaeth a ddarparwyd gennym ni.

Byddwn yn edrych arni ac yn ymchwilio ymhellach i'r gŵyn.

Dychwelwch y ffurflen gwyno at:

Jeni Meyrick
Swyddog Cwynion
Gofal Cymdeithasol Cymru
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Neu fe allwch gysylltu â ni yn jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru neu ar 029 2078 0672

Os yw eich cwyn yn ymwneud â gweithiwr gofal cymdeithasol cofrestredig, ewch at y dudalen Codi pryder

Canmoliaeth

Pan ydym yn gwneud pethau'n iawn fe hoffem wybod. Mae hyn yn ein helpu i ddysgu a thyfu. Cysylltwch â ni yn jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru neu ar 029 2078 0672.