Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
A
Icon dogfen
Dogfen
Adran 4: Fframwaith cymwyseddau ar gyfer Eiriolwyr Galluedd Meddwl Annibynnol
Icon dogfen
Dogfen
Adran 3: Fframwaith cymwyseddau ar gyfer Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol
Icon dogfen
Dogfen
Adran 2: Fframwaith cymwyseddau ar gyfer eiriolwyr annibynnol gyda phlant a phobl ifanc
Icon dogfen
Dogfen
Adran 1: Fframwaith cymwyseddau ar gyfer eiriolwyr annibynnol gydag oedolion
Icon dogfen
Dogfen
Adnabod ac atal deliriwm - canllaw cyflym i reolwyr cartrefi gofal
Icon dogfen
Dogfen
Arweiniad ac ystyriaethau ynghylch cyfarpar diogelu personol wrth gynorthwyo pobl sy’n byw â dementia #CovidCareWales
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad gwerthuso Rhaglen Sgiliau Cyfathrebu Cydweithredol
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2018-19
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad effaith 2018-19
Icon dogfen
Dogfen
Arweiniad ar addysg ymarfer ar gyfer y radd mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad profiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc o Gymru sy’n derbyn Gorchmynion Llety Diogel
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad cryno profiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc o Gymru sy’n derbyn Gorchmynion Llety Diogel
Icon dogfen
Dogfen
Anghydraddoldebau lles plant sy'n derbyn gofal
Icon dogfen
Dogfen
Adnodd dysgu gofal cartref: trosolwg bras
Icon dogfen
Dogfen
Awgrymiadau a syniadau ar gyfer cael sgyrsiau da a deall beth sy’n bwysig i bobl
Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd D – Pecyn Cymorth Ymarferwyr
Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd C – Llyfr Gwaith Hunan Hyfforddi Ymarferwyr
Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd B – Sleidiau Hyfforddi
Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd A – Llawlyfr Hyfforddwyr
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad yr adolygiad cyflog cyfartal - Mawrth 2019
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Victoria Climbie - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Vanessa George - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Steven Hoskin - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Rochdale - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Operation Jasmine - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Keanu Williams - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Jessica Chapman a Holly Wells - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adnoddau diogelu pellach - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Plentyn M - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Plentyn DS - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad blynyddol sicrhau ansawdd addysg a hyfforddiant gwaith cymdeithasol - 2018 i 2019
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol Cyfarwyddwr - Sir Y Fflint 2016-17
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol Cyfarwyddwr - Ceredigion 2016-17
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol Cyfarwyddwr - Caerdydd 2016-17
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad ymgynghoriad ar Y gweithiwr gofal cartref, canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Anatomi cydnerthedd: Pecyn cymorth.
Icon dogfen
Dogfen
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb mewn perthynas â Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol Cymru 2016 – Rheoliadau’r Gweithlu (dogfen Saesneg yn unig).
Icon dogfen
Dogfen
Ardystio prentisiaethau - cwestiynau cyffredin
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad blynyddol sicrwydd ansawdd y radd mewn gwaith cymdeithasol 2015 - 2016
Icon dogfen
Dogfen
Astudiaeth achos - blynyddoedd cynnar prentisiaeth
Icon dogfen
Dogfen
Ardystio Prentisiaethau Cymru - canllawiau hyfforddiant darparwr
Icon dogfen
Dogfen
Achredu dysgu - cwestiynau cyffredin
Icon dogfen
Dogfen
Adroddiad am wasanaethau ail-alluogi yng Nghymru