Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2023

I’n helpu i ddathlu Wythnos Gwaith Cymdeithasol, bydd gennym ni fideos gan weithwyr cymdeithasol rheng flaen, arweinwyr, myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gwleidyddion, bob un ohonynt yn rhoi eu safbwynt am waith cymdeithasol.

Dysgwch am bwysigrwydd gweithwyr cymdeithasol

Neges gan Sue Evans, ein Prif Weithredwr

Mae gweithwyr cymdeithasol wedi helpu Thomas

Neges o ddiolch gan y Dirprwy Weinidog

Aelodau'r Senedd yn dweud diolch

Ymarferwyr yn dweud wrthym sut mae gwaith cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth

Gweithiwr cymdeithasol wedi dysgu BSL i gyfathrebu gyda'r gymuned Fyddar

Arweinwyr yn egluro pwysigrwydd gwaith cymdeithasol

Profiadau myfyrwyr gwaith cymdeithasol

Albert Heaney CBE, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru yn dathlu ymroddiad gweithwyr

Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Mawrth 2023
Diweddariad olaf: 24 Mawrth 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (82.9 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch