Jump to content
Sesiwn gyda'r hwyr
Rhannu

Amser: 6:15 i 7:40pm, dydd Mercher 16 Tachwedd

Lleoliad: Ar-lein

Sesiwn 1: Magu plant yn chwareus

Mae cael y cyfle i chwarae yn rhan bwysig o blentyndod hapus ac iach i bob plentyn. Mae rhieni a gofalwyr yn gefnogwyr pwysig o chwarae i blant.

Mae gweithwyr proffesiynol sydd â chyswllt â rhieni, teuluoedd a grwpiau rhieni, mewn sefyllfa dda i rannu gwybodaeth am chwarae gyda nhw ac i helpu i’w harwain at y wybodaeth sy’n diwallu eu hanghenion fwyaf ar yr adeg honno.

Nod Plentyndod Chwareus, ymgyrch gan Chwarae Cymru, yw helpu rhieni a gofalwyr i roi amser, lle a chefnogaeth i blant chwarae gartref ac yn eu cymuned.

Mae’r cyflwyniad hwn yn cyflwyno gwefan Plentyndod Chwareus a’i ystod eang o syniadau ac syniadau da i rieni.

Sesiwn 2: Eich cefnogi gyda llesiant y gweithlu – Kate Newman, Gofal Cymdeithasol Cymru.

Yn y gwaith ydw i'n dda am gymryd yr amser i wneud pethau fydd yn gwneud i mi deimlo a gwneud pethau'n well?

Yn ystod y sesiwn hon byddwch yn ystyried eich ateb i'r cwestiwn uchod ac yn clywed am beth yw'r 'pethau' – sef, arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi lles yn y gweithle - hyn.

Byddwn yn archwilio sut y gallwn ddechrau eu gwneud yn rhan o'n ffordd o weithio er budd ni fel unigolion a'n timau.

Cyn y sesiwn efallai y bydd gennych ddiddordeb i edrych ar ein fframwaith llesiant yma.

Mae croeso i chi hefyd ymuno â'r rhwydwaith 'Mae eich llesiant yn bwysig, sesiwn wybodaeth Cymru Gynnes ar 11 Tachwedd rhwng 11.30am a 12.30pm.

Cofrestrwch nawr

Cofrestru ar gyfer ŵyl ddysgu gydol oes

Cyhoeddwyd gyntaf: 7 Medi 2022
Diweddariad olaf: 25 Hydref 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (32.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch