Jump to content
Cynhadledd y blynyddoedd cynnar a gofal plant
Share

Ymunwch â ni yn y gynhadledd rithwir i’r blynyddoedd cynnar a gofal plant ar ddydd Mercher 9 Tachwedd, rhwng 9:30am a 1:15pm.

Y gynhadledd

Mae’r gynhadledd yn cychwyn ein gŵyl dysgu gydol oes.

Ein thema yw cefnogi a chryfhau dysgu o fewn y gweithlu blynyddoedd cynnar a gofal plant

Bydd ein Prif Weithredwr, Sue Evans yn agor y gynhadledd, cyn i ni glywed gan Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Byddwn yn clywed gan siaradwyr gwadd, gyda chyfle i chi ofyn cwestiynau, ynghŷd â thrafodaeth panel a sesiynau trafod ble gallwch rwydweithio gydag eraill.

Mae’r gynhadledd yn agored i unrhyw un sy’n gweithio gyda, neu sy’n ymwneud â’r blynyddoedd cynnar a gofal plant, gan gynnwys tiwtoriaid, awdurdodau lleol a dysgwyr.

Bydd cyfieithu ar y pryd o Gymraeg i Saesneg, a hefyd dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain ar gael yn ystod y digwyddiad.

Rhaglen y gynhadledd

9:30am: Cynhadledd yn cychwyn

9:45am: Croeso a threfniadau’r diwrnod, Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu, Gofal Cymdeithasol Cymru

9:55am: Sylwadau agoriadol, Sue Evans, Prif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

10:05am: Araith y Dirwprwy Weinidog, Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

10:15am: Rocio Cifuentes MBE, Comisynydd Plant Cymru

10:40am: Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Rocio Cifuentes

"Dull gweithredu’n seiliedig ar Hawliau Plant: Y blynyddoedd cynnar a meithreinfeydd nas cynhelir"

10:45am: Egwyl (15 munud)

11am: Chantelle Haughton, Cyfarwyddwr Prosiect Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol

"Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol (DARPL) – Y Sefyllfa Cyfredol; Pam ydyn ni’n poeni? Y terfyn uchaf a Chyfleoedd!"

11:25am: Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Chantelle Haughton

11:30am: Cyfle i rwydweithio mewn ystafelloedd trafod

11:45am: Trafodaeth panel gyda:

  • Jonathan Cooper, Dirprwy Gyfarwyddwr, Estyn
  • Kevin Barker, Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae, Arolygiaeth Gofal Cymru
  • Helen Williams, Pennaeth Hyfforddiant, dysgu a datblygu, Mudiad Meithrin

12:15pm: Egwyl (10 munud)

12:25pm: Glenda Tinney, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

"Llwybrau a dulliau dysgu parhaus hyblyg i weithwyr y blynyddoedd cynnar"

12:45pm: Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Glenda Tinney

12:50pm: Cyfle i rwydweithio mewn ystafelloedd trafod

1:05pm: Sylwadau i gloi, Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu, Gofal Cymdeithasol Cymru

1:15pm: Cau’r gynhadledd

Siaradwyr gwadd ac aelodau’r panel

Siaradwyr gwadd

  • Rocio Cifuentes MBE, Comisiynydd Plant Cymru
  • Chantelle Haughton, Gweithiwr proffesiynol amrywiaeth a gwrth-hiliol
  • Glenda Tinney o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Aelodau’r panel

  • Jonathan Cooper, Dirprwy Gyfarwyddwr, Estyn
  • Kevin Barker, Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae, Arolygiaeth Gofal Cymru
  • Helen Williams, Pennaeth Hyfforddiant, dysgu a datblygu, Mudiad Meithrin

Darllenwch fwy am ein siaradwyr gwadd ac aelodau’r panel.

Cofrestrwch nawr

Cofrestru ar gyfer yr ŵyl ddysgu gydol oes