Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Sesiwn gyda'r hwyr - 22 Tachwedd

Mae'r sesiwn gyda'r hwyr yn rhan o'n gŵyl dysgu gydol oes. Dyma rhaglen y digwyddiad sy'n cael ei gynnal ar-lein drwy Zoom.

Rhaglen y sesiwn

6pm: Croeso a threfniadau’r sesiwn
I'w gadarnhau

6.10pm: Diogelu a Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Natasha Young, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

6.45pm: Archwilio cofrestru proffesiynol gyda Thîm Blynyddoedd Cynnar, Gofal plant a Chwarae Llywodraeth Cymru
Tîm Blynyddoedd Cynnar, Gofal plant a Chwarae Llywodraeth Cymru

7.15pm: Sylwadau i gloi
I'w gadarnhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Medi 2023
Diweddariad olaf: 12 Medi 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (31.2 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch