Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Cynhadledd blynyddoedd cynnar a gofal plant - 15 Tachwedd

Mae'r gynhadledd blynyddoedd cynnar a gofal plant yn rhan o'n gŵyl dysgu gydol oes. Dyma sydd wedi'i gynllunio ar gyfer y gynhadledd, sy'n cael ei gynnal ar-lein drwy Zoom.

Y rhaglen

9am: Sesiwn datrys problem

9.30am: Croeso a threfniadau’r gynhadledd
Sarah McCarty, Social Care Wales

9.45am: Beth gallwn ni ddysgu o Ofal Cymdeithasol i Oedolion er mwyn gwella recriwtio a chadw yn y sector?
Neil Eastwood, Care Friends

10.20am: Sut gall Gofalwn Cymru’ch cefnogi chi
Ceri Gethin, Gofal Cymdeithasol Cymru

10.35am: Sesiwn rhwydweithio

10.55am: Egwyl

11.10am: Dyw hi ddim yn rhy gynnar i feddwl y tu allan i gysur – ydy hi?! Myfyrdodau o DARPL: synergeddau o anghysur a chyflawnrwydd cynefin?
Chantelle Haughton, DARPL

Sut rydyn ni’n ymwreiddio dulliau gwrth hiliol yn ein gwaith gyda phlant ifanc. Beth ydyn ni’n gwneud er mwyn sicrhau “cynefin cyflawn” o’r diwrnodau cynnar? Ydyn ni’n barod? Sut ydyn ni’n teimlo amdano?

11.40am: Gwaith Cymraeg
Liz Parker, Gofal Cymdeithasol Cymru

12.00: Dyma pam for chwarae mor bwysig
Martin King-Sheard, Chwarae Cymru

12.30: Sylwadau i gloi
Sarah McCarty, Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Medi 2023
Diweddariad olaf: 7 Medi 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (34.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch