Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Categorïau

Beth sy'n boblogaidd

Diweddarwyd yn ddiweddar

Casgliadau

Apiau

Say Something in Welsh
Say Something in Welsh
Say Something in Welsh

Learn to speak completely natural spoken Welsh quickly and easily. Based on the latest research in language learning, Say Something in Welsh helps you speak and understand Welsh from the very beginning, and avoids wasting time on complicated grammar rules and reading/writing. This app provides FREE access to the entire introductory course of 25 lessons, the practice sessions and 10 vocabulary units. Give it a go and you'll be speaking Cymraeg in no time!

App côd ymarfer ar gyfer cyflogwyr  gofal cymdeithasol
App côd ymarfer ar gyfer cyflogwyr gofal cymdeithasol
App côd ymarfer ar gyfer cyflogwyr gofal cymdeithasol

Mae'r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (y Côd) yn pennu safonau, neu reolau, ar gyfer yr holl weithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru. Mae'r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol (Côd Cyflogwyr) yn gosod safonau i gyflogwyr.

App canllawiau ymarfer gweithwyr gofal cartref
App canllawiau ymarfer gweithwyr gofal cartref
App canllawiau ymarfer gweithwyr gofal cartref

Mae'r app Gweithiwr Gofal Cartref yn disgrifio'r hyn a ddisgwylir gan weithwyr gofal cartref. Mae'n cynnig arweiniad ymarferol wedi'i deilwra i arwain a chefnogi chi yn eich gwaith. Gall darparu cefnogaeth yng nghartrefi pobl achosi heriau unigryw, yn aml yn gweithio ar ben eich hunain ac heb oruchwyliaeth. Mae'r canllaw hwn yma i gyfeirio ato pob amser.

Côd ymarfer hawdd ei ddarllen i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Côd ymarfer hawdd ei ddarllen i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Côd ymarfer hawdd ei ddarllen i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr

Mae'r app Côd ymarfer hawdd ei ddarllen drwy ddefnyddio symbolau i egluro’r safonau. Hefyd, ceir opsiwn sain i ddefnyddwyr allu gwrando ar destun y Côd yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol

Mae'r app Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan weithwyr gofal. Mae'n cynnwys enghreifftiau i ddangos beth mae pob un o'r safonau yn ei olygu mewn sefyllfaoedd gwaith bob dydd.

Learn Cymraeg App
Learn Cymraeg App
Learn Cymraeg App

Dyma app dysgu Cymraeg ar gyfer dysgwyr. Bydd yr ap yn eich galluogi i ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.

Y rheolwr gofal cymdeithasol
Y rheolwr gofal cymdeithasol
Y rheolwr gofal cymdeithasol

Mae'r rheolwr gofal cymdeithasol yn disgrifio'r hyn a ddisgwylir gan rheolwr ac yn adnodd ymarferol syn helpu rheolwyr yn eu gwaith.